يکشنبه ٢٧ خرداد ١٤٠٣
آیین نامه روش کار شورای فنی

 

 

 

« آيين ‌نامه روش كار شوراي فني استان ‌»

 

ماده 1- محدوده فعاليت

1-1- محدوده فعاليت شوراي فني استان‌ها شامل تمامی طرح‌ها و پروژها در مراحل مطالعه، اجرا، بهره‌برداری و نگهداری دستگاه‌های استانی مشمول بند «ب» ماده یک قانون برگزاری مناقصات و یا دستگاه‌های مشمول ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و یا شامل آن دسته از طرح‌ها و عمليات اجرايي در سطح استان است که تمام يا قسمتي از اعتبارات آن‌ها از محل درآمد عمومي از بودجه استان تامين شده و يا طرح‌ها و پروژه‌هاي ملي و ملی استانی شده كه اجراي آن‌ها از طرف دستگاه‌هاي اجرايي مركزي به دستگاه‌هاي استاني تفويض شده است.

1-2- شوراي فني استان مي‌تواند بر پروژه‌هاي ملي كه در سطح استان در حال اجراست، نظارت عاليه داشته و نتايج و گزارش‌هاي نظارتي خود را به مراجع ذيربط و سازمان برنامه و بودجه کشور ارايه نمايد.

ماده 2- اعضاء

2-1- شوراي فني استان زير نظر استاندار و با اعضاي زير تشكيل مي‌شود؛

·     معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار

·     رییس سازمان برنامه و بودجه استان (دبیر شورا)

·     مديرکل راه و شهرسازي استان

·     رئیس سازمان جهاد کشاورزي استان

·     مديركل نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس استان

·     مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب در استان

·     مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان

·     مدیرعامل شرکت برق در استان

·     معاون نظارت مالي و رييس خزانه معين استان

·     رییس دانشگاه علوم پزشکی استان

·     بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان

تبصره: در صورت وجود چند مدیرعامل در حوزه آب و فاضلاب و برق عضو مورد نظر با توجه به شرایط استان به پیشنهاد دبیر شورا انتخاب می‌شود.

2-2- شورای فنی استان می‌تواند از نمایندگان سایر دستگاه‌های اجرایی استان، مدیرکل استاندارد، شهرداری‌ها، انجمن‌های صنفی و حرفه‌ای، سازمان نظام مهندسی (ساختمان، معدن، کشاورزی) و سایر اشخاص صاحب‌نظر، خبره و معتمد برای مشورت (بدون حق رای) در امور موضوع این آیین‌نامه برای حضور در جلسات دعوت به عمل آورد.

ماده 3- تشكيل جلسات

3-1- جلسات شوراي فني استان به ریاست استاندار و حداقل يك بار در ماه تشكيل مي‌شود.

تبصره: در صورتیکه استاندار این وظیفه را به معاون هماهنگی امور عمرانی تفویض نماید جلسه با حضور وی تشکیل شده و مدیرکل دفترفنی، امورعمرانی و حمل و نقل و ترافیک استانداری نیز بعنوان عضو جایگزین در جلسه شرکت می نماید.

3-2- رييس سازمان برنامه و بودجه استان یا نماینده وی در امور فنی، سمت دبيری شوراي فني استان را به عهده خواهد داشت.

3-3- جلسات با شرکت حداقل دو سوم از اعضا رسميت خواهد يافت.

3-4- مصوبات شوراي فني استان با راي موافق نصف به اضافه یک اعضای اصلی دارای حق رای معتبر خواهد بود.

3-5- تعيين دستور جلسه شورا، بر اساس برنامه مدون و اولويت‌هاي مصوب آن، به عهده دبيرخانه شوراي فني استان (سازمان برنامه و بودجه استان) است. دستور جلسه و دعوت‌نامه رسمی حداقل سه روز کاری قبل از موعد جلسه توسط دبير براي اعضا ارسال مي‌گردد.

3-6- چنانچه حضور هر یک از اعضا به دلایل موجه میسر نباشد، باید حداقل دو روز کاری قبل از موعد جلسه مراتب را دبیرخانه شورا اطلاع دهد. در غیاب هر یک از اعضا، حضور نماینده وی حداقل در سطح معاون (بدون حق رای) در جلسه الزامی است.

3-7- جلسات فوق‌العاده با پیشنهاد هر یک از اعضا و تایید دبیر شورا تشکیل خواهد شد.

 

ماده 4- وظايف و اختيارات

4-1- بررسي اشکالات و موانع اجرايي طرح‌هاي مطروحه توسط عوامل ذینفع در نظام فنی و اجرایی کشور با توجه به ويژگي‌هاي اجتماعي، اقتصادي، سياسي، اداري و منطقه‌اي استان و تعيين راه‌حل‌هاي لازم به منظور رفع اشکالات و اعمال آن‌ها.

4-2- فراهم آوردن امکان حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی عوامل اجرایی موجود در استان و ایجاد زمینه مشارکت تشکل‌های غیردولتی استانی (صنفیتخصصی) در تصمیمات شورا.

4-3- ایجاد زمینه لازم برای حداکثر استفاده از ظرفیت‌های اجرایی استان در تامین، تولید، استانداردسازی و بومی‌سازی مصالح و فناوری‌های نوین ساخت و
بهره‌گیری از انرژی‌های نو مطابق با ملاحظات زیست محیطی.

4-4- ايجاد شرایط مناسب به‌منظور ارتقاي توان فني، مهندسي و تخصصي عوامل اجرايي استان.

4-5- نظارت و ارزیابی طرح‌ها و پروژه‌ها، به منظور استقرار نظام مدیریت پروژه (کنترل هزينه، كيفيت، زمان و ...) و رعایت موازین ایمنی و ضوابط HSE و معیارهای پایداری محیط زیست در مراحل مطالعه، طراحي، اجرا و بهره‌برداري با استفاده از توان فني و مهندسي و تخصصي استان.

4-6- همكاري و مشاركت در نیازسنجی و تدوين مقررات فني، بخشنامه‌هاي مرتبط با نظام فني و اجرايي، ضوابط تشخيص صلاحيت پيمانكاران و مشاوران و تهيه فهارس بهاي پايه.

4-7- تجديدنظر در نرخ پيمان‌ها، بر اساس بخشنامه مربوطه مشروط بر آنكه مبلغ حاصل از آن از آخرين نصاب معاملات متوسط تجاوز ننمايد.

4-8- حل اختلاف ميان عوامل اجرايي در چارچوب وظايف و مقررات موضوعه شوراي فني استان طبق مفاد ماده حل اختلاف در شرايط عمومي حاكم بر قرارداد و یا در صورت توافق طرفین.

4-9- بررسي و اتخاذ تصميم در خصوص تعیین نوع قرارداد با استفاده از روش فهارس پايه یا سایر روش‌های انعقاد قرارداد براساس گزارش توجيهي بالاترين مقام دستگاه اجرايي استان در چارچوب ضوابط و مقررات.

4-10- تهيه فهارس پايه استاني براي رشته‌هاي مختلف در صورت نياز و پيشنهاد آن به سازمان برنامه وبودجه کشور به منظور تاييد.

4-11- اصلاح و تصويب نقشه‌ها و مشخصات فني همسان، متناسب با شرايط و اقليم استان، در صورت وجود توجیه فنی و ضرورت پروژه.

4-12- بررسي و اتخاذ تصميم در خصوص پيشنهادهاي ارسالي از طرف دستگاه‌هاي اجرايي استان مبني بر اجرا به روش اماني، با توجه به گزارش توجيهي دستگاه در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه.

4-13- تهيه ضرايب منطقه‌اي جهت پيش‌بيني در قراردادها براي مناطق مختلف استان نسبت به قيمت‌هاي پايه که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تنظیم شده و پیشنهاد آن به سازمان برنامه وبودجه کشور برای تایید.

4-14- همکاری در تصميم‌گيري و ساماندهی شروع پروژه‌هاي عمراني جديد استاني با پیشنهاد دبیر شورا.

4-15- همکاری با شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان در راستای نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور.

4-16- ساير ماموریت‌هایی كه طبق ضوابط و بخشنامه‌های ابلاغي از سوي سازمان برنامه و بودجه كشور بر عهده شوراي فني استان قرار مي‌گيرد.

ماده 5- اركان

5-1- شوراي فني استان به منظور بررسي دقيق موضوعات مرتبط و دستيابي به راه‌حل‌هاي مناسب، از کارگروه‌هايي متشكل از گروه‌هاي كارشناسي با عناوين «کارگروه پیمان و ضوابط فنی»، «کارگروه نظارت»، «کارگروه آموزش و ترویج ضوابط نظام فنی و اجرایی» و «کارگروه مصالح و تجهیزات صنعت ساخت» با دبیری نماینده سازمان برنامه وبودجه استان استفاده می‌کند.

5-2- اداره جلسات با دبیر کارگروه‌ها خواهد بود.

5-3- کارگروه پيمان و ضوابط فنی متشکل از کارشناسان منتخب استانداري، سازمان برنامه و بودجه استان، اداره‌کل راه و شهرسازي، اداره‌کل نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس، شركت سهامي آب منطقه‌اي، (شرکت آب و فاضلاب شهری و روستایی و شرکت برق منطقه‌ای و توزیع برق-حسب مورد)، بنياد مسكن انقلاب اسلامي، اداره کل جهاد کشاورزي، یک نفرکارشناس حقوقی به انتخاب رییس سازمان برنامه و بودجه استان، نماینده‌های انجمن‌های صنفی، تخصصی و مهندسی استان (به انتخاب دبیرخانه) است كه در خصوص بندهاي 1، 7، 8، 9 و 12 از ماده 4 پس از بررسي دقيق موارد ارجاعي از سوي دبیرخانه شوراي فني، نظرات كارشناسي خود را به شورای فنی ارايه می‌دهد.

5-4- کارگروه نظارت متشکل از کارشناسان منتخب استانداري، سازمان برنامه وبودجه استان، اداره‌کل راه و شهرسازي، اداره‌کل نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس، شركت سهامي آب منطقه‌اي، (شرکت آب و فاضلاب شهری و روستایی و شرکت برق منطقه‌ای و شرکت توزیع برق-حسب مورد)، شهرداری به انتخاب دبیر شورا، اداره کل جهاد کشاورزی، آزمايشگاه فني و مكانيك خاك، بنياد مسكن انقلاب اسلامي، نماینده‌های انجمن‌های صنفی تخصصی مهندسی استان (به انتخاب دبیرخانه) بوده كه در خصوص بندهاي 5، 11 و 14 از ماده 4 پس از بررسي دقيق موارد ارجاعي از سوي دبیرخانه شوراي فني، نظرات كارشناسي خود را به شورای فنی ارايه مي‌نماید.

5-5- کارگروه آموزش و ترویج ضوابط نظام فنی و اجرایی متشکل از کارشناسان منتخب استانداري، سازمان برنامه و بودجه استان، اداره كل آموزش فني و حرفه‌اي، اداره كل استاندارد، اداره کل راه و شهرسازی، اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس، شرکت آب منطقه‌ای، مرکز آموزش و پژوهش سازمان برنامه و بودجه استان، نماینده‌های انجمن‌های صنفی تخصصی مهندسی استان (به انتخاب دبیرخانه) و يكي از اعضاي هيات علمي دانشكده فني دانشگاه‌هاي مركز استان بوده كه در خصوص بندهاي 2، 4، 6، 10 و 13 از ماده 4 پس از بررسي دقيق موارد ارجاعي از سوي دبیرخانه شوراي فني، نظرات كارشناسي خود را به شورای فنی ارايه مي‌نماید.

5-6- کارگروه مصالح و تجهیزات صنعت ساخت متشکل از کارشناسان منتخب استانداري، سازمان برنامه و بودجه استان، اداره ‌کل صنعت، معدن و تجارت، اداره كل راه و شهرسازي، اداره کل استاندارد، آزمايشگاه فني و مکانيک خاک، نماینده‌های انجمن‌های صنفی تخصصی مهندسی استان (به انتخاب دبیرخانه) و دانشكده فني دانشگاه مرکز استان بوده كه در خصوص بند 3 از ماده 4 پس از بررسي دقيق موارد ارجاعي از سوي دبیرخانه شوراي فني، نظرات كارشناسي خود را به شورای فنی ارايه مي‌نماید.

5-7- کارگروهها مي‌توانند بر حسب مورد، علاوه بر اعضا از ساير كارشناسان دستگاه‌هاي اجرايي، اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌ها و اشخاص حقيقي صاحب‌‌نظر نیز برای حضور در جلسات دعوت کنند.

5-8- احکام انتصاب کارشناسان کارگروه‌ها توسط دبیر شورای فنی استان صادر می‌شود.

5-9- دستورالعمل روش کار هر یک از کارگروه‌های کارشناسی در چارچوب وظایف این آیین‌نامه توسط کارگروه مربوط تدوین و به تایید شورای فنی استان خواهد رسید.

ماده 6- مصوبات شورا در محدوده وظایف و اختیارات قانونی برای تمامی عوامل اجرایی
پروژه‌ها پس از ابلاغ دبیر شورا لازم الاجراست. وظايف و اختيارات شوراي فني غيرقابل تفويض بوده و نظرات كارشناسي كميته‌ها، پس از تأييد و تصويب شورا نافذ است.

ماده 7- اجراي مفاد آيين‌نامه رافع مسئوليت دستگاه‌هاي اجرايي از نظر رعايت قوانين و مقررات عمومي دولت نخواهد بود و همواره طبق ماده (21) قانون برنامه و بودجه مسئوليت تهيه و اجراي طرح‌هاي عمراني با دستگاه‌هاي اجرايي است.

ماده 8- دبيرخانه شوراي فني استان مکلف است چنانچه موضوع‌هايي بر خلاف قوانين و مقررات جاري و آيين‌نامه‌هاي مربوط به آن در شرف تصميم‌گيري شورا باشد، دلايل‌ مغايرت آن را براي اطلاع شورا در جلسه عنوان نمايد و در صورت اتخاذ چنين تصميماتي، مراتب را کتبا به شوراي فني استان و سازمان برنامه و بودجه كشور گزارش دهد. در اين صورت سازمان برنامه و بودجه كشور موضوع را بررسي و حداکثر ظرف مدت يک ماه، نظر قطعي خود را براي انعکاس آن به دبيرخانه شوراي فني استان اعلام مي‌کند كه پس از اين اعلام نظر، قابل اجرا خواهد بود.

       تبصره: در صورت عدم دريافت پاسخ از طرف سازمان برنامه و بودجه كشور در مهلت مقرر، راي شوراي فني استان اجرايي است.

ماده 9- دبيرخانه شوراي فني استان موظف است، مستندات عملکرد شورا و کارگروه‌های زیرمجموعه از جمله مصوبات و تصميمات را در سامانه شورای فنی ثبت و به مراجع ذیربط ارسال کند.

ماده 10- دبیرخانه شوراي فني استان براي انجام فعاليت‌هاي آموزشي، پژوهشی،
بررسي‌هاي ميداني، تامین تجهیزات و سایر فعالیت‌ها، نيازهای مالي لازم را برآورد می‌کند و براي پيش‌بيني تامين اعتبار برابر مقررات در بودجه سنواتي استانی به دبیرخانه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان پيشنهاد می‌دهد.

ماده 11- اين آيين‌نامه در 11 ماده و 2 تبصره به تصويب رسیده و از تاريخ ابلاغ توسط سازمان برنامه و بودجه کشور لازم‌الاجراست. با ابلاغ اين آيين‌نامه، تمامی آيين‌نامه‌ها و ضوابط قبلي مربوطه لغو مي‌شود.

مدیریت نظام فنی
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 2805
 بازدید امروز : 415
 کل بازدید : 2256993
 بازدیدکنندگان آنلاين : 2
 زمان بازدید : 0/1563

 

تمامي حقوق اين سايت متعلق به سازمان مديريت و برنامه ريزي استان اردبیل بوده و استفاده از  مطالب آن با ذكر منبع بلامانع است.