دوشنبه ٠١ آبان ١٣٩٦
شرح وظایف معاونت

 

 

محمد حسینقلیزاده

معاون هماهنگی برنامه و بودجه

اهداف و وظایف معاونت برنامه ریزی و بودجه

 • مشاركت در طراحی نظام برنامه ریزی جامع توسعه ملی و منطقه ای و اجرای نظام مصوب در استان.
 • مطالعه ، تهیه و تدوین برنامه توسعه اجتماعی وفرهنگی بلند مدت، میان مدت و كوتاه مدت استان در چارچوب برنامه های كلان كشور.
 • تهیه و تدوین برنامه میان مدت توسعه محلی ( شهرستانی) استان در چارچوب برنامه كلان و میان مدت.
 • نظارت بر انطباق فعالیت های اجتماعی و فرهنگی استان با اهداف خط مش های توسعه ملی و منطقه ای.
 • مشاركت در ارزشیابی طرح های تملك دارائی های سرمایه ای ملی از لحاظ اثرات اجتماعی آنان در استان و انعكاس نتیجه ارزشیابی به معاونت بخشی ذیربط.
 • بررسی امور مربوط به برنامه ریزی منطقه ای و ارائه روش ها ومدل های مناسب.
 • تهیه و تدوین طرح آمایش استان
 • تهیه و تدوین گزارش های سالانه اجتماعی استان.
 • بررسی و تدوین برنامه ها و سیاست های كلان امور درآمد و تجهیز و تخصیص منابع و انجام وظایف كارگروههای ذیربط.
 • مشاركت در تهیه و تنظیم بودجه تملك دارائی های سرمایه ای سالانه استان در چهارچوب نظام درآمد هزینه استان با هماهنگی سیاست ها و خط مشی های كلان بخشی برنامه های پنجساله توسعه و ضوابط بودجه های سنواتی كل كشور.
 • همكاری با دفتر آمار و اطلاعات در انجام امور مربوط به تهیه حساب های منطقه ای.
 • بررسی مستمر اعتبارات هزینه ای و تملك دارائی های سرمایه ای دستگاههای اجرائی تابع نظام بودجه استانی.
 • همكاری با دستگاه های اجرائی محلی در زمینه تهیه و تنظیم بودجه های پیشنهادی با توجه به ضوابط، دستورالعمل ها و بخشنامه بودجه سنواتی كل كشور.
 • انجام امور مربوط به توزیع و ابلاغ اعتبارات هزینه ای تملك دارائی های سرمایه ای ، ردیف های مختلف و تبصره بودجه كل كشور.
 • تهیه حساب های منطقه ای ( استانی ) در قالب واحد مورد تایید مركز آمار ایران.
 • تهیه و تدوین گزارش عملكرد اعتبارات هزینه ای تملك دارائی های سرمایه ای و تبصره های بودجه دستگاههای اجرائی استان.
 • نظارت بر فعالیت ها و عملكرد دستگاه های اجرائی مشمول نظام بودجه استانی و ارزشیابی آنها .
 • نظارت براجرای طرح های تملك دارائی های سرمایه ای به منظور ارزشیابی از نظر مطابقت عملیات و نتایج حاصله با هدف ها و سیاست های تعیین شده و مقایسه پیشرفت كار با جداول زمانی در قالب نظام نظارتی موجود.
 • بررسی وتدوین برنامه های امور زیر بنائی تولیدی اجتماعی ، فرهنگی و آموزشی و انجام وظایف كارگروه های ذیربط.
 • بررسی ومبادله موافقتنامه های بودجه جاری و عمرانی دستگاه های اجرایی محلی.
 • هماهنگی در زمینه امور مربوط به تخصیص اعتبارات هزینه ای و تملك دارائی های سرمایه ای .
 • پیشنهاد وضع یا تجدید نظر در قوانین ومقررات و تبصره های بوجه در جهت رفع مسائل و مشكلات اجرائی استان.
 • گزارش گیری از دستگاه های اجرائی به منظور انجام وظایف تصریح شده در مواد 34و35 قانون برنامه وبودجه.
 • پیگیری امور مربوط به تحقق وصول درآمدهای دستگاه های اجرائی مشمول نظام بودجه استانی و همكاری با دفتر هماهنگی امور اقتصادی در تحلیل گزارش ها .
 • همكاری با دفتر هماهنگی امور اقتصادی در تهیه و تدوین برنامه توسعه كوتاه مدت ( بودجه سالانه) و میان مدت استان در چهارچوب برنامه كلان كشور.
 • همكاری و تهیه راهكارهای لازم در امور مربوط به حوادث پیش بینی نشده.

 

آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 3284
 بازدید امروز : 322
 کل بازدید : 326939
 بازدیدکنندگان آنلاين : 6
 زمان بازدید : 0/2656

 

تمامی حقوق این سایت متعلق به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل بوده و استفاده از مطالب آن با ذكر منبع بلامانع است.