چهارشنبه ٢٩ فروردين ١٤٠٣
پروژه های عمرانی قابل واگذاری سال 1397

                   

پروژه های عمرانی قابل واگذاری به بخش خصوصی در سال 1397 (اجرای ماده 27 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) و تبصره 19 قانون بودجه سال 1397 کل کشور)

ردیف

وضعیت پروژه (جدید / نیمه تمام / تکمیل شده و آماده بهره‌برداری / به بهره‌برداری رسیده)

عنوان طرح

عنوان پروژه

استان

شهر

عنوان دستگاه اجرایی

درصد پیشرفت فیزیکی پروژه تا پایان سال قبل

عنوان هدف کمی

واحد

مقدار

برآورد سرمایه گذاری مورد نیاز توسط بخش خصوصی نیاز (میلیون ریال)

روش پیشنهادی برای واگذاری

ظرفیت قانونی پیشنهادی

الزامات واگذاری (واگذاری اراضی خرید تضمینی

1

جدید

احداث زمین تنیس خاکی

احداث زمین تنیس خاکی

اردبیل

اردبیل

ورزش و جوانان

0

توسعه فضای ورزشی

متر مربع

1500

1589

B.O.T

ماده 27 قانون الحاق (2) و تبصره 19 قانون بودجه

_

2

جدید

احداث زمین چمن مصنوعی فوتبال نیار

احداث زمین چمن مصنوعی فوتبال نیار

اردبیل

اردبیل

ورزش و جوانان

0

توسعه فضای ورزشی

متر مربع

8000

14237

B.O.T

ماده 27 قانون الحاق (2) و تبصره 19 قانون بودجه

_

3

جدید

احداث استخر سرپوشیده

احداث استخر سرپوشیده

اردبیل

اردبیل

ورزش و جوانان

0

توسعه فضای ورزشی

متر مربع

1500

23900

B.O.L.T

ماده 27 قانون الحاق (2) و تبصره 19 قانون بودجه

_

4

آماده بهره برداری

بهسازی سالن ورزشی شهداء

بهسازی سالن ورزشی شهداء

اردبیل

پارس آباد

ورزش و جوانان

0

توسعه فضای ورزشی

متر مربع

1250

1434

R.O.L.T

ماده 27 قانون الحاق (2) و تبصره 19 قانون بودجه

_

5

آماده بهره برداری

بهسازی سالن ورزشی تختی

بهسازی سالن ورزشی تختی

اردبیل

پارس آباد

ورزش و جوانان

0

توسعه فضای ورزشی

متر مربع

1250

2595

R.O.L.T

ماده 27 قانون الحاق (2) و تبصره 19 قانون بودجه

_

6

آماده بهره برداری

بهسازی استخر فجر گرمی

بهسازی استخر فجر گرمی

اردبیل

گرمی

ورزش و جوانان

0

توسعه فضای ورزشی

متر مربع

1500

1336

R.O.T

ماده 27 قانون الحاق (2) و تبصره 19 قانون بودجه

_

7

آماده بهره برداری

بهسازی استخر سبلان مشگین شهر

بهسازی استخر سبلان مشگین شهر

اردبیل

مشگین شهر

ورزش و جوانان

0

توسعه فضای ورزشی

متر مربع

1500

3000

R.O.L.T

ماده 27 قانون الحاق (2) و تبصره 19 قانون بودجه

_

8

آماده بهره برداری

بهسازی سالن ورزشی شهید رجایی اربیل

بهسازی سالن ورزشی شهید رجایی اربیل

اردبیل

اردبیل

ورزش و جوانان

0

توسعه فضای ورزشی

متر مربع

1350

7000

R.O.L.T

ماده 27 قانون الحاق (2) و تبصره 19 قانون بودجه

_

9

آماده بهره برداری

سالن ورزشی 12 بهمن

سالن ورزشی 12 بهمن

اردبیل

اردبیل

ورزش و جوانان

0

توسعه فضای ورزشی

متر مربع

1125

0

R.O.T

ماده 27 قانون الحاق (2) و تبصره 19 قانون بودجه

_

10

آماده بهره برداری

سالن ورزشی استاد شهریار

سالن ورزشی استاد شهریار

اردبیل

مشگین شهر

ورزش و جوانان

0

توسعه فضای ورزشی

متر مربع

1125

0

R.O.T

ماده 27 قانون الحاق (2) و تبصره 19 قانون بودجه

_

11

نیمه تمام

تکمیل پیست اسکیت

تکمیل پیست اسکیت

اردبیل

اردبیل

ورزش و جوانان

0

توسعه فضای ورزشی

متر مربع

1400

0

B.O.T

ماده 27 قانون الحاق (2) و تبصره 19 قانون بودجه

_

12

نیمه تمام

تکمیل خانه وزنه برداری

تکمیل خانه وزنه برداری

اردبیل

اردبیل

ورزش و جوانان

0

توسعه فضای ورزشی

متر مربع

1177

0

B.O.T

ماده 27 قانون الحاق (2) و تبصره 19 قانون بودجه

_

13

نیمه تمام

تکمیل خانه کشتی سرعین

تکمیل خانه کشتی سرعین

اردبیل

سرعین

ورزش و جوانان

0

توسعه فضای ورزشی

متر مربع

2000

0

B.O.L.T

ماده 27 قانون الحاق (2) و تبصره 19 قانون بودجه

_

14

بهسازی

بهسازی سالن ورزشی شهدای نیار

بهسازی سالن ورزشی شهدای نیار

اردبیل

اردبیل

ورزش و جوانان

0

توسعه فضای ورزشی

متر مربع

1125

0

R.O.T

ماده 27 قانون الحاق (2) و تبصره 19 قانون بودجه

_

15

جدید

احداث هتل ورزشی و تجاری

احداث هتل ورزشی و تجاری

اردبیل

اردبیل

ورزش و جوانان

0

توسعه فضای ورزشی

متر مربع

532

0

B.O.T , B.O.O

ماده 27 قانون الحاق (2) و تبصره 19 قانون بودجه

_

16

نیمه تمام

طرح تولید محصولات کلخانه

مجتمع گلخانه ای سامیان

اردبیل

اردبیل- سامیان

جهاد کشاورزی-شرکت شهرکهای کشاورزی

35

تولید محصولات گلخانه ای

تن

3750

60000

B.O.O

ماده 27 قانون الحاق (2) و تبصره 19 قانون بودجه

_

17

نیمه تمام

طرح تولید محصولات کلخانه

مجتمع گلخانه ای فیروزآباد

اردبیل

کوثر

جهاد کشاورزی-شرکت شهرکهای کشاورزی

10

تولید محصولات گلخانه ای

تن

3500

40000

B.O.O

ماده 27 قانون الحاق (2) و تبصره 19 قانون بودجه

_

18

جدید

احداث و تجهیز مرکز MRI

ساخت و اجرای پروژه مرکز  MRI پارس آباد

اردبیل

پارس آباد

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل

0

توسعه فضای بهداشتی درمانی

متر مربع

500

70000

BOT

ماده 27 قانون الحاق (2) و تبصره 19 قانون بودجه

_

19

جدید

احداث و تجهیز آشپزخانه صنعتی و کترینگ

ساخت و اجرای پروژه آشپزخانه صنعتی و کترینگ دانشگاه

اردبیل

اردبیل

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل

0

توسعه فضای بهداشتی درمانی

تعداد پرس

3000

61000

BOT

ماده 27 قانون الحاق (2) و تبصره 19 قانون بودجه

_

20

نیمه تمام

حمام اوچ دکان

حمام اوچ دکان

اردبیل

اردبیل

میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

0

توسعه گردشگری

بنا

1

16000

BOT

ماده 27 قانون الحاق (2) و تبصره 19 قانون بودجه

_

21

نیمه تمام

حمام پیرزرگر

حمام پیرزرگر

اردبیل

اردبیل

میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

60

توسعه گردشگری

بنا

1

15000

BOT

ماده 27 قانون الحاق (2) و تبصره 19 قانون بودجه

_

22

نیمه تمام

خانه آصف

خانه آصف

اردبیل

اردبیل

میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

صفر

توسعه گردشگری

بنا

1

10000

BOT

ماده 27 قانون الحاق (2) و تبصره 19 قانون بودجه

_

23

نیمه تمام

خانه مبشری

خانه مبشری

اردبیل

اردبیل

میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

5

توسعه گردشگری

بنا

1

10000

BOT

ماده 27 قانون الحاق (2) و تبصره 19 قانون بودجه

_

24

نیمه تمام

خانه وهاب زاده

خانه وهاب زاده

اردبیل

اردبیل

میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

0

توسعه گردشگری

بنا

1

9000

BOT

ماده 27 قانون الحاق (2) و تبصره 19 قانون بودجه

_

25

نیمه تمام

خانه خادم باشی

خانه خادم باشی

اردبیل

اردبیل

میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

15

توسعه گردشگری

بنا

1

20000

BOT

ماده 27 قانون الحاق (2) و تبصره 19 قانون بودجه

_

26

نیمه تمام

مدرسه جعفری اسلامی

مدرسه جعفر اسلامی

اردبیل

اردبیل

میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

0/34

توسعه گردشگری

بنا

1

10000

BOT

ماده 27 قانون الحاق (2) و تبصره 19 قانون بودجه

_

27

نیمه تمام

کاروانسرای قانلی بلاغ

کاروانسرای قانلی بلاغ

اردبیل

مشکین شهر

میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

34

توسعه گردشگری

بنا

1

20000

BOT

ماده 27 قانون الحاق (2) و تبصره 19 قانون بودجه

_

28

نیمه تمام

قلعه کهنه

قلعه کهنه

اردبیل

مشکین شهر

میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

42

توسعه گردشگری

بنا

1

15000

BOT

ماده 27 قانون الحاق (2) و تبصره 19 قانون بودجه

_

29

نیمه تمام

کاروانسرای شاه عباسی

کاروانسرای شاه عباسی

اردبیل

نیر

میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

0

توسعه گردشگری

بنا

1

10000

BOT

ماده 27 قانون الحاق (2) و تبصره 19 قانون بودجه

_

30

نیمه تمام

راه آهن اردبیل

راه آهن اردبیل

اردبیل

اردبیل

اداره کل راه و شهرسازی

0

توسعه حمل و نقل

کیلومتر

_

_

BOT

ماده 27 قانون الحاق (2) و تبصره 19 قانون بودجه

_


 پروژه های عمرانی قابل واگذاری به بخش خصوصی در سال 1397 


 

تمامي حقوق اين سايت متعلق به سازمان مديريت و برنامه ريزي استان اردبیل بوده و استفاده از  مطالب آن با ذكر منبع بلامانع است.